آدم حسود به سایه خوش هم حسادت می کند.


آدم میتونه از موج سواری حسابی لذت ببره ولی نمیتونه روی امواج زندگی کنه


آدم ها وقتی به آسمان خوشبین بودند هواپیما ساختند ، وقتی که بدبین شدند چترنجات را.


امروز را دوست دارم ، چون همه سرمایه ی زندگی من است.


پرنده ای که تو قفس به دنیا بیاد ، با آزادی قهره.


سقوط سرنوشت سیب هایی است که به درخت سنگینی میکنند.


میگی گل دوست داری ولی میچینیش ، میگی بارون دوست داری ولی با چتر میری زیر بارون ، میگی پرنده دوست داری ولی تو قفس میزاریش ، چطوری باور کنم وقتی میگی خدا دوستت دارم.


مسیر خدایی شدن و خدایی ماندن شیرین تر از مقصد بهشت است.


زندگی مثل شطرنجه ، اگه بازی نکنی ، میگن بلد نیستی ، اگه خوب بازی کنی همه میخوان شکستت بدن!


روزی که درمورد آنچه مهم است سکوت کنیم ، پایان زندگی است


ما انسان ها کمتر زندگی میکنیم ؛ بلکه همواره به امید زندگی کردن زنده هستیم.

محبت مثل سکه میمونه اگه بیفته تو قلک دل ، نمیشه درش آورد مگه اینکه قلک رو بشکنی.


اگه مشکلت چاره ای داره چرا چرا غصه میخوری؟ و اگر مشکلت چاره ای ندارد چرا غصه میخوری؟


آنکه کمتر احتیاج دارد ثروتمند تر است نه آنکه بیشتر دارد.


آنکه ماهی میخواهد باید تن به آب دهد.


زندگی وقتی شیرین می شود که پندار ، کردار و گفتار نیک باشد.


بر آرزو ها تکیه نکن که شیوه ی ابلهان است