اس ام اس سرکاری عاشقانه

روی چشم های من جا داری: . . . . . . عینک ته استکانی . . . !

اس ام اس سرکاری عاشقانه

تو باغ دلم: . . . . تو تنهایی . . . . تنهای تنها . . . . پس سعی کن درست به گل ها آب بدی تنها آفتابه موجود!

اس ام اس سرکاری عاشقانه

اون چیه اولش منم دومش تویی آخرش زبون داره؟ . . . . . . . گل گاو زبون !!!!!!!!

اس ام اس سرکاری عاشقانه

لات ترین اس ام اس سال 89: آب دماغتیم...آنتی هیستامین بخور ، فنا شیم!!!

اس ام اس سرکاری عاشقانه

خوردن شیرینی خیلی راحته
خواندن داستان شیرین خیلی راحته
اما پیداکردن دوست شیرین خیلی سخته!
میگماااا تو چطوری منو پیدا کردی؟ 

اس ام اس سرکاری عاشقانه

بیداری؟
بگیر بخواب
این وقت شب که آدم sms چک نمی کنه!اس ام اس سرکاری عاشقانه

5 راه برای فراموش کردن اونی که خیلی دوستش داری:...............................................دنبال چی میگردی؟؟؟ .......میکشمت اگه بخوای فراموشم کنی!!!اس ام اس سرکاری عاشقانه

زندگی اقیانوسه اهداف ما هم جزیره است ما برای رسیدن به جزیره باید تو اقیانوس هی پارو بزنیم و هی پارو بزنیم .....چرا داری اس ام اس می خونی ؟؟؟؟ پارو بزن!!!اس ام اس سرکاری عاشقانه

به اندازه تمام سلولهای بدنم دوستت دارم.................................... (از طرف یک تک سلولی) شوخی کردم دیونه تو که می دونی نفس منی.................................. ( ازطرف یک مرده )اس ام اس سرکاری عاشقانه

پسر خوب چگونه پسری است ؟ پسری که اولا دوست دختر نداشته باشه دوما دوست دختر نداشته باشه سوما دوست دختر نداشته باشه چهارما دوست دختر نداشته باشه ... چون دوست دختر بنای اولیه منحرف شدن این گل های پاک و معصوم است..... !اس ام اس سرکاری عاشقانه

زبونی که به کسی نگه دوست دارم به درد لیسیدن بستنی قیفی می خوره! پس دووووووووس.........ولش کن بستنیش خوش مزه تـــــــــره!اس ام اس سرکاری عاشقانه

Alo...sal,.,,.k...i,.,.,.c...,r..ba..,M......,p.. شرمنده این اس ام اس انتن نداد وگرنه کلی می خندیدی