بشر برای پختن غدا و گرم نگاهداشتن خود نیاز به افروختن آتش پیدا كرد. همین نیاز منشا اختراع كبریت گردید. غارنشینان به وسیله سنگ چخماق جرقه ای پدید می آوردند و امیدشان این بود كه با آن برگهای خشك را آتش بزنند

در قرن وسطا نیز جرقه را به وسیله سنگ چخماق پدید می آوردند. ولی با آن قارچ یا جلبكهای خشك یا كهنه نیمسوخته را آتش می زدند. اینگونه مواد كه به آسانی آتش می گیرند آتشگیره خوانده می شوند.

كبریت جدید هنگامی ساخته شد كه ماده ای به نام فسفر كشف گردید این ماده در حرارت بسیار كمی فوری آتش می گیرد.

در سال 1618 مرد انگلیسی به نام رابرت بویل چوبی را آغشته به فسفر و گوگرد كرد ولی به سرعت آتش می گرفت و عملا" كارای نداشت. نخستین كبریتی قابل استفاده را جان واكر انگلیسی ساخت او چوبهای كبریت را میان لایه های كاغذ چید و با شیشه مات جلدی هم برایش ساخت.

اطریش وآلمان در سال 1833 شروع به ساخت كبریتهای كردن كه نوكشان آغشته به فسفر سفید و زرد بود در سال 1906 به دلیل خطر ناك بودن این مواد ساخت آنها متوقف و غیر مجاز اعلام شد. كبریتها بی خطر كه تنها با یكبار كشیدن آتش می گیرند، در سوئد به سال 1844 كه از فسفر قرمز كه غیر سمی است ساخته شد. به جای آنكه تمام مواد شیمیایی لازم را در نوك چوب كبریت تعبیه كنند، فسفر قرمز را فقط بر سطح زبری كه روی قوطی كبریت است می مالند.