دریاچه آتشین

تنها دریاچه ای که از مواد آتشفشانی در جهان تشکیل شده است .دریاچه گدازه های سوزان نیراگونگو جمهوری کنگو است که درجه حرارت آن بالغ بر 1200 درجه است.

چشمه جهنده

چشمه آب گرم جهنده ویمانکو نیوزلند ،تا ارتفاع 305 متری فوران کرده است ولی در حال حاظر منبع آن خشکیده است .بزرگترین چشمه آب گرم جهنده دنیا که فعلا نیز جوشان است چشمه ژآن در پارک ملی یلواستون امریکاست .که فاصله غلیان آن بین 7 روز تا سه ماه است و ارتفاع آن به 60 متر میرسد .

زمین لرزه

شدت لرزه های زمین را بوسیله زلزله سنج اندازه می گیرند .شدیدترین زمین لرزه ها در دو مورد و بشدت 6و8 ضبط شده است .اولین زلزله روز 31 ژانویه 1906 در نقطه انتشار زیر دریا و در ایالت کالیفرنیا وقوع یافت .دومین زلزله در 15 اوت 1950 در خلیج ساگامی ژاپن رخ داد .

زلزله کوانتو ژاپن از حیث میزان تلفات بیسابقه بوده است .بر اثر این زلزله در اول سپتامبر 1923 تعداد کشته شدگان و مفقود الاثر ها بر 142807 نفر بالغ شد ،خسارت وارده درحدود 23000 فرانک فرانسه بود .