بزرگترین ماهیها ،کوسه ماهی است که 70/13 متر طول آن است.اخیرا در نواحی گرمسیری آتلانتیک اقیانوس اطلس نمونه کوسه ماهی را یافتند که 28 تن وزن داشت و 18 متر طول قد  آن بود .

 

درجه حرارت زمین 37 درجه ،مریخ 5 درجه ،اورانوس 170 درجه زیر صفر،خورشید 11،000 درجه ،مشتری 168 درجه است .

عجیب ترین پستانداران روی زمین کانگروها هستند که به طور متوسط 64/2 متر قد دارند و وزن آنها بالغ بر 90 کیلوگرم است .کانگرو به هنگام خطر در هر خیز 20/3 متر راه می پیماید .با اینهمه یک نوع کانگرو قرمز وجود دارد که تا 80/12 متر می تواند بپرد .همانطور که میدانیم این حیوان می تواند نوزادان خود را در شکم مدتها حفظ کند .

گرانبها ترین سگ جهان سگی است از نژاد چینی بنام کولولویام است که در سال 1956 هنگامی که سه سال از عمرش میگذشت 10500 لیره ارزش داشت.