کشتی در حال غرق شدن بود. ناخدا فرمان خروج از کشتی را صادر کرد. مردها برای خروج هجوم آورده بودند. ناخدا مانع خروج مردها شد و گفت: خجالت بکشید حق تقدم با زنان است. زنان بسیار خوشحال شدند و ضمن تشکر از ناخدا به خاطر رعایت حق خانم ها یکی یکی از کشتی خارج شدند... پنج دقیقه بعد ناخدا گفت: آقایان بفرمائید پیاده شوید کوسه ها به اندازه کافی سیر شده اند


یه معتاد 2 تا سیگار تو دهنش گرفته بود داشت می کشید ازش میپرسن چرا 2 تا سیگار می کشی ؟ میگه یکی واسه خودم یکی هم از طرف دوستم که زندونه بعد از یه مدتی می بینن همون معتاد یه دونه سیگار می کشه بهش میگن حتما دوستت از زندان آزاد شده !! میگه نه خودم ترک کردم


دیروز : از پذیرفتن خانم های بدحجاب معذوریم!!!

امروز: از پذیرفتن خانم ها، با شلوار کوتاه معذوریم!!!

  فردا : خواهشا با شلوار وارد شوید.........


دعای یک زن موفق: خدایا، از تو خردمندی می‌خواهم تا همسرم را درک کنم،

عشق می‌خواهم تا او را ببخشم،

بردباری می‌خواهم تا شرایطش را بپذیرم،

زیرا اگر از تو قدرت بخواهم، او را آنقدر می‌زنم تا بمیرد.


تنبلهای عزیز توجه فرمائید راهکار های جدید رسید :

1.  روزها استراحت کنید تا شبها بتوانید راحت بخوابید.

2. در نزدیکی تختتان صندلی راحتی بگذارید، تا اگر از خواب بیدار شدید، روی آن بنشینید و استراحت کنید.

3. خوابیدن به نشستن، نشستن به ایستادن، ایستادن به راه رفتن الویت دارد.

4. جایی که می توانید بنشینید چرا می ایستید.

5. کار امروز را به فردا موکول کنید و کار فردا را به پس فردا.

6. اگر حس کار کردن به شما دست داد، کمی صبر کنید......