به غضنفر می گن : اذون بگو ..... 
می گه : والا چی بگم همه چی از یه نگاه شروع شد
...!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


پندی از یک داغ دیده : هرگز به علامت آبی و قرمز روی شیر توالت اعتماد نکن ....
.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

تست فیزیک کنکور: سرعت نور چه قدر است.؟  1- بد نیست  2- خوب است  3- الحمدالله   4- تو خوبی؟

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


یه روز مدیر مهد کودک به یکی از بچه ها می گه :
تو مامان داری ؟ می گه نه !
می گه بابا داری ؟ می گه نه !
مرده می گه پس چی داری ؟ می گه جیش دارم. !!!!

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  


دو تا آبادانی به هم می رسن. اولی می گه: جات خالی دیروز رفتم شکار هفت تا خرگوش چهار تا آهو سه تا شیر شکار کردم.

دومی میگه: همش همین؟
اولی می گه: بابا، آخه با یک تیر مگه بیشتر از اینم می شه؟
دومی میگه : تازه تفنگم داشتی.؟

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  


به یارو می گن : شما آشغالاتون رو تو چی می ریزید ؟
می گه : لای نون
. 
می گن : لای نون ؟ 
می گه : نمی دونم ، لای نون یا نای لون
.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  


یارو می ره دزدی تفنگو می ذاره پشت گردن طرف می گه : تکون بخوری با لگد می زنم تو سرت
. !!!

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  


پسر غضنفر رتبه اول کنکور رو میاره بهش می گن : چه کار کردی ؟
می گه : روزی 25 ساعت درس می خوندم !
می گن : مگه می شه
.؟
می گه : آره ، صبح یک ساعت زود تر بیدار می شدم
. !!!

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  


به نظر شما کمک فنر ماشین بیگلی بیگلی که گوریل انگوری روش مینشست چی بود
.؟

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  


آبادانیه میره تو یه کتابفروشی.... میگه: وولک پوستر مو رو داری؟ ........... کتابفروش میگه: نه ........ آبادانیه می گه: وی ی ی تو هم تموم کردی
.؟!!!

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *