این یک تست روانشناسی است که توسط زیگموند فروید طراحی شده.
فرض کنید که در خانه هستید و پنج اتفاق زیر همزمان پیش میاد.
1 - تلفن زنگ میزنه
2 - بچه تان گریه میکنه
3 - یکی داره در خونه رو می زنه و صداتون میکنه
4 -  لباس ها را بیرون روی طناب پین کرده اید و بارون میگیره
5 - شیر آب رو در آشپز خانه باز گذاشتید و آب داره سر ریز میشه
خب حالا با این وضعیت شما به ترتیب کدوم کارها رو انجام میدید؟ یعنی از شماره ی 1 تا 5 رو با چه اولویتی انجام میدید؟
اولویت های خودتونو تعیین کنید و برای تحلیلش ادامه مطلب رو ببینید. 

تست روانشناسی فروید 

هر یک از 5 مورد بالا نشون دهنده یکی از جنبه های زندگی شماست.
1 -  زنگ تلفن، نشونه شغل و کار شماست.
2 -  گریه بچه، نشون دهنده خانواده است.
3 - زنگ در خونه، نشون دهنده دوستان شماست.
4 - لباس ها، نشون دهنده پول هستن.
5 -  سر رفتن آب، نشون دهنده میل جنسی (Sex) هستش.
ترتیب انتخاب های شما نشون دهنده اولویت های ذهن شما در زندگیه.