فال حافظ!نیت کن..............به جهنم گر غمت پایان ندارد!!به درک گر سرت سامان ندارد!!بخندم من به این دنیای فانی !!که ضایع تر از این امکان ندارد!!!حافظ می خواد بگه تو خوشبخت می شی!یکم عصبانیه!!منظوری نداره!!

اگه می خوای دوستت داشته باشم خط زیرو بخون باشه
.............................................
دیدی کمبود محبت داری!!!!!!

تو را به اندازه ی تمام ساعت هایی که به عکست نگاه می کنم دوست دارم. از طرف عاشق دل خسته ات کور مادرزاد

یه روز از یک گربه چینی میپرسن اسمت چیه میگه میونگ.

نفرین سال 2008:الهی شتر به زور ازت لب بگیره

غضنفرسی دی میخره می بینه وسطش سوراخ است میره پس میده

سربازی راهیست برای آدم کردن پسرها
اما هیچ راهی برای آدم کردن دخترها وجود نداره

چرخه ی زندگی مردها :
بچگی :مامان ذلیل
جوانی:دوست دختر ذلیل
میان سالی:زن ذلیل
پیری:بچه ذلیل
مرگ:ذلیل مرده

داداش یارو عروسی می‌کنه. شب عروسی می‌شینه پشت در اتاق عروس.
میگن: چرا اینجا نشستی؟ میگه: بابام گفته بعد از داداشت نوبت توئه

غضنفر از تاکسی پیاده می شه درو محکم می بنده می گه پدر سگ خودتی
راننده میگه من که چیزی نگفتم ، غضنفر می گه بعدا که می گی