یه شب خانم خونه اصلا” به خونه بر نمیگرده و تا صبح پیداش نمیشه! صبح بر میگرده خونه و به شوهرش میگه که دیشب مجبور شده خونهء یکی از دوستهای صمیمیش (مونث) بمونه. شوهر بر میداره به 20 تا از صمیمی ترین دوستهای زنش زنگ میزنه ولی هیچکدومشون حرف خانم خونه رو تایید نمیکنن!یه شب آقای خونه تا صبح برنمیگرده خونه. صبح وقتی میاد به زنش میگه که دیشب مجبور شده خونهء یکی از دوستهای صمیمیش (مذکر) بمونه. خانم خونه بر میداره به 20 تا از صمیمی ترین دوستهای شوهرش زنگ میزنه. 15 تاشون تایید میکنن که آقا تمام شب رو خونهء اونا مونده!! 5 تای دیگه حتی میگن که آقا هنوزم خونهء اونا پیش اوناست!!

نتیجهء اخلاقی: یادتون باشه که مردها دوستهای بهتری هستند!

 

یه یارو تو خیابون میخوره به جدول میشینه حلش می کنه

 

یک کلاغ با یک زرافه ازدواج میکنه بچشون میشه کلافه

 

یه نفر سر یه چاه ایستاده بوده . میشمرده :
26 - 26 - 26 - 26 - 26 - 26 - 26 ...
طرف میاد بهش میگه واسه چی میشماری ؟!!
میگه : داخل چاه رو نگاه کن
تا خم میشه داخل رو ببینه . حلش میده ومیندازتش تو چاه
باز شروع به شمارش میکنه :
27 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27 ...

 

یه روز یه باباه به پسرش میگه:2.2 تاچندتامیشهٍ؟
گفت:باباجون4تامیشه باباه بهپسرش4گردو می ده.فردا آن روزباباه ازپسرش پرسید:پسرم4،4تاچندتامیشه؟پسره گفت:2گونی

 

 

یکی میره دکترمی گه اقای دکترمن به هرکجای بدنم که دست می زنم دردمی کنه چرا؟
دکتر:بعدازکمی معالجه می گویدانگشت شماشکسته.

 

یه بار 2تا الگانس با هم ازدواج میکنن, بچشون ژیان میشه. چون ازدواجشون فامیلی بوده!!!!

 

از یه نفر می پرسند:2تا از اعضای بدنت را نام ببر.یارو میگه:مری-مریم.می پرسه:مریم چیه؟یارو جواب میده:مریم جیگر منه!!!!!!!!!!!!!!!!

 

پیام عشقولانه ی غضنفر به دوست دخترش: "در قلب منی هرگز"